Erich Malterud var født den 7. juli 1960, og døde brått den 4. april 2018, bare 57 år gammel.

Erich levde og åndet for familien og skogen, der var hans tanker hele tiden. Vi kjenner ham best for sitt virke i Pasvikskogen, men han var opptatt av skogbruket og dets utvikling i hele Finnmark.

Erich startet med manuell tynning i 1999, og drev på med dette til 2007. Høsten 2007 stiftet han Pasvik Biovarme AS og kjøpte dermed hogstmaskin og lassbærer for å drive maskinell tynning for FeFo.

Dette var den første hogstmaskinen som gikk i tynning i Finnmark. Hogsten skjedde på oppdrag for FeFo, og virket ble både solgt lokalt, med båt ut av fylket og internt i Finnmark. Dette i påvente av at det skulle starte biobrenselanlegg i Sør-Varanger.

Det var noen usikre år, men Erich holdt troen på at dette skulle ordne seg. Jobber man med skog så er man vant til at ting tar tid.

FeFo har siden starten hatt et nært og godt samarbeid med Erich, og i mange sammenhenger har han fungert som vår høyre hånd i Pasvik. Var det noe som skulle fikses på en skogsbilvei eller utstyr som skulle fraktes til en hytte, sa Erich aldri nei. Da visste vi i FeFo at jobben ble gjort skikkelig.

Erich var godt kjent i Pasvikdalens skoger, og var glødene opptatt av livet i skogen og spor etter tidligere skogsfolk. Hensyn til dyr og planter som levde i skogen var noe som engasjerte Erich, og jobben som ble gjort av ham bar preg av dette. Her skulle absolutt alt ivaretas.

Som person var Erich alltid imøtekommende. En veldig kunnskapsrik mann som man kunne spørre om nesten alt. Kunne han ikke svare der og da, fikk man svar etter noen dager. Da hadde Erich grublet og tenkt, eller hørt med andre. Og svar ble gitt.

I mange sammenhenger holdt Erich foredrag om skogbruket i Pasvik, og Finnmark for øvrig. Dette kunne være til folk fra departement, fagfolk innen skogbruket, skoleklasser, politikere eller andre. Her var Erich unik til å tilpasse seg sitt publikum, og alle som hørte han fortelle, forsto hvorfor man driver i skogen i Pasvik, og hvorfor dette var så viktig.

Erich anså dette som noe av det viktigste han foretok seg i skogen. Han ville at alle skulle forstå hvorfor. Spesielt satte han stor pris på skogdager med elever fra grunnskolen. Det var de som skulle få gleden av skogen i framtiden.

Mange i Sør- Varanger har fått opplæring i bruk av motorsag og hogstteknikk. Erich har i mange år vært instruktør for Skogbrukets kursinstitutt. Dette var også noe han satte stor pris på, igjen tenkte han på rekruttering og at folk skulle få interesse for skogbruket.

Erich var opptatt av hele verdikjeden, og spesielt var lokal foredling av trelast en fanesak. Erich var utdannet innen trelast og hadde sin egen sag hjemme på Brattli. Det er mange opp gjennom årene som har vært og hentet villmarkspanel og annen trelast til hus og hytter.

En skogens hedersmann har nå gått bort. Det blir et stort savn for oss i FeFo, men våre tanker går først og fremst til den nærmeste familien.

Det blir tomt i Pasvikskogen uten Erich Malterud.

Vi lyser fred over Erichs minne.

Ole Andre Hestmo
For Finnmarkseiendommen (FeFo)