Bare første byggetrinn betyr en investering for byggherren på 170 millioner kroner. Kirkenes handelspark har fått både tomt til formålet og alle øvrige tillatelser i orden. I tillegg er også de allerede ett år forsinket med sine planer, så planlegger Statens vegvesen har i realiteten hatt all verdens tid til å forberede denne rundkjøringen, - og Sør-Varanger kommune det samme i forhold til å finne penger på budsjettet til formålet. For vi regner med at også kommunen har visst hele tiden at denne rundkjøringen er tiltenkt å være et spleiselag mellom de tre partene veivesen, handelspark og kommune. I tillegg setter veivesenet i denne saken Sør-Varanger kommune i et dårlig lys som etableringskommune. For vår kommune er det ekstra trist.

Og når man presterer å være så mye i etterkant med infrastruktur i forhold til et byggeprosjekt som egentlig skulle ha vært igang for ett år siden, liker vi svært dårlig tanken på hva som hadde skjedd dersom handelsparken hadde vært i rute.

For slik som denne rundkjøringssaken står, så får ikke Kirkenes handlespark åpne dørene sine før rundkjøringen er på plass. Hvorfor det absolutt må være slik, er et tusenkroners spørsmål i seg selv. Men norsk lov- og regelverk er ikke alltid like enkelt å skjønne for mann og kvinne i gata. Slett ikke når man vet at det i byggeprosessen for denne rundkjøringen også må lages en midlertidig vei- og omkjøringsløsning for å få avviklet trafikken. Med lav fartsgrense og krav om ekstra rolig kjøring må det da uansett gå an å lose trafikk også til handelsparken i påvente av at den endelige trafikkanordningen er på plass. Det blir kronglete og sikkert både tungvindt og tregt for bilistene, ja. Men det må man som trafikant uansett tåle når det bygges noe som både skal bli tryggere trafikksikkerhetsmessig og som får en mer hensiktsmessig standard. At det kan hemme trafikken til et nytt senter som er avhengig også av trafikken nyhetens interesse utløser når det er ferdig, er selvsagt trasig. Men det må være mye verre uansett for handelsparken å ikke engang få anledning til å åpne dørene før rundkjøringen er ferdig. Det kommer til å koste byggherren dyrt det. Eller kanskje er det Statens vegvesen som må ta den regninga når det er de som er proppen i prosessen?

Forøvrig skjønner vi ikke helt hvorfor både kommune og byggherre må bidra til finansieringen av den planlagte rundkjøringen all den tid at E6 er statens og dermed Statens vegvesens ansvar. E6 gjennom Kirkenes går helt til hurtigrutekaia. Men det er nok de statlige myndighetene selv som har valgt å lage et regelverk der både kommune og utbygger trekkes inn når et prosjekt kommer av andres behov enn statens eget. Dette regelverket inneholder uansett ikke en paragraf om at det er greit at statens egne organer bidrar til å fordyre og eller forsinke andre aktørers planer. Det er dette som er iferd med å skje her og det synes vi absolutt ikke det er greit.