Det er ikke mindre aktuelt etter at FN sitt klimapanel nylig la frem enda en rapport som viser at klimaproblematikken er viktigere enn noengang å ta på alvor. For at vi alle som enkeltindivider skal kunne handle lokalt, er det viktig at endel ting legges til rette.

For fire år siden ble Hammerfest det første stedet i Finnmark der man får ladet opp El-bilen sin på en ladestasjon. Nå, fire år etter, har Finnmark kun 14 såkalte ladepunkter i fylket. I morgennyhetene på NRK onsdag kom det frem at Finnmark ikke ser ut til å få flere slike. I hvert fall ikke i løpet av de første årene. Nå er nemlig utbyggingsstrategien for hele landet lagt for flere år fremover. Uten at Finnmark er på kartet. Årsaken er at det er for få El-biler i fylket, blir vi fortalt. Rundt 40 El-biler er for lite til å bygge opp ladestasjoner i 600 000 kroners klassen overalt, ble det sagt.

Kanskje er det klokere om de utbyggingsansvarlige snur hele denne problemstillingen? I et fylke der det er aller best å bruke nettopp el-bil på grunn av de lange avstandene, - og medfølgende god kjøreøkonomi, tror vi utviklingen av El-bilsalget nettopp vil avhenge av om hvor enkel tilgangen til ladestasjoner er. Du kan ikke ha med deg det hjemlige ladepunktet du har montert på garasjeveggen på en tur fra Kirkenes til Vadsø eller til Lakselv. Har du ikke et sted å lade opp El-bilen din dit du skal, er El-bil heller ikke et alternativ når du skal velge din neste bil.

For å kjøre på jobb til og fra distrikts-Sør-Varanger, samt å kjøre generelt i nærområdet, har El-bilen absolutt begynt å vise muskler som et godt alternativ. Flere el-eiere i Sør-Varanger har fortalt at de fint klarer seg med den, også når kuldegradene står i kø vinterstid. Dagens el-biler står ikke lenger særlig tilbake for tradisjonelle fossilbiler. Med unntak av behovet for ladestasjoner i rimelig avstand fra hverandre. Ishavskraft har gått foran i vest. Her øst kunne for eksempel Varanger Kraft, eventuelt i samarbeid med Sydvaranger Eiendom, tatt felles initiativ. Begge er selskaper med ambisjoner om å bidra til fremtidsrettet aktivitet. Å bygge ladestasjon i Sør-Varanger, og eventuelt i Nesseby, Tana, Vadsø og Vardø, gjerne også i Båtsfjord, Berlevåg og Porsanger, ville være et viktig klimaløft i en region der biltransport er det absolutt viktigste kommunikasjonsmiddelet vi har. Og hvorfor stoppe her? Hvorfor ikke også tenke i retning både Finland og Russland på lengre sikt, i samarbeid med finske og russiske selskaper?

Skal distrikts-norge kunne bidra til å gjøre en miljøforskjell, så må det nettopp være på bil-siden. Å fjerne bilen som transportmiddel i Finnmark er utopi. Ikke vil vi få jernbane med det første, og ikke vil kollektivtransport kunne erstatte privatbilen. Kun el-bilen kan bidra til å gjøre noe som monner med finnmarkingenes private miljøregnskap.

Foreløpig er det ikke så mange ladestasjoner og punkter i landet til at målet om at 10 prosent av bilparken, eller 170 000 kjøretøy skal være el-biler innen 2020 er mulig å oppnå. Per idag er det ikke mer enn knapt 4000 el-biler på norske veier. Skal publikum velge el-bil, holder det ikke med fagre målsettinger. Uten ladestasjoner er det umulig å dreie bilbruken elektrisk, uansett hvor mye man skulle ønske det.