DEBATT: Den 18. mai i fjor, dagen etter grunnlovsdagen, brøt den norske stat Grunnloven. Da gav regjeringen tillatelse til oljevirksomhet i Barentshavet, lenger nord enn noensinne. Derfor saksøker jeg den norske stat, sammen med resten av Natur og Ungdom og Greenpeace Norge.

I 2015 høstet Norge store ord i Paris for sin innsats, og ble internasjonalt oppfattet som et klimavennlig land. Men på hjemmebane hersker en helt annen virkelighet.

Før blekket på Paris-avtalen var tørt, delte regjeringen ut helt nye og hittil urørte områder for oljeleting, for første gang på over 20 år. Hykleriet er åpenbart. Utslipp fra fossile brensler, som olje og gass, er det største bidraget til menneskeskapte klimaendringer.

Grunnloven § 112 sier blant annet «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» og at staten aktivt skal ivareta dette.

Staten har gjort det stikk motsatte. Oljeboring betyr klimaendringer. Det er ingen tvil om at oljevirksomhet i Barentshavet er katastrofalt for miljø og klima. Økosystemet her er avgjørende for vårt livsgrunnlag. I dag har vi ikke teknologi som kan rydde opp oljesøl i farvann med is, slik det er i Barentshavet.

Klimaendringene er vår tids viktigste sak, og haster mer enn noensinne. Igjen må det nevnes: mer oljeboring betyr mer klimaendringer.

Statens eneste motivasjon har vært økonomi. Et svært svakt argument. Det viser seg at staten har lagt feilaktige beregninger til grunn når det gjelder diskontering, klimatilpasning og oljepris.

I september kunne vi lese i Teknisk Ukeblad at en skrivefeil i dokumentene ble til en regnefeil på over 100 milliarder. En ny rapport viser at det eneste oljeproduserende feltet i Barentshavet kan gå 12 milliarder i minus. Milliarder som kunne blitt brukt på en grønn framtid, men som kastes i havet.

Derfor saksøker jeg staten, fordi staten bryter Grunnloven, fordi Norge ikke skal fortsette å ødelegge klimaet, fordi staten ikke kan fortsette å ødelegge min framtid, fordi staten ikke tar ansvar lenger enn sin egen nesetipp, fordi klimaendringene skjer nå, fordi min framtid ikke skal gambles med.

Men først og fremst saksøker jeg staten fordi at også storting og regjering skal følge Grunnloven, slik resten av Norge må.

Kamilla Elene Samuelsen
Fylkesleder, Finnmark Natur og Ungdom