Det er 200 år siden grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai, og starten på prosessen frem mot Norges selvstendighet som nasjon i 1905 kom igang.

For oss i Finnmark er det knyttet vel så stor oppmerksomhet og festivitas til 70 års markeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 til høsten. Krigen i denne delen av landet satte sine dype og sterke spor. Bombingen av Kirkenes sønder og sammen og ikke minst hendelsene i 1944 knyttet til den brente jords taktikk, er en flik av dette. Evakuering, lokal overlevelse i tunneler og ruiner, russernes frigjøring og ikke minst etterspillet som fulgte etter krigsårene, er at sammen traumer som har fulgt våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre gjennom hele resten av deres liv.

Mye er sagt og skrevet om krigens redsler og konsekvenser av alle slag her i vårt område. Mye gjenstår likevel å fortelle. Det nærmer seg også raskt den siste sjansen til å få ting som aldri er kommet godt nok frem ut i lyset. På papiret. Dokumentert. De som husker blir stadig færre etterhvert som tiden går. Naturlig nok.

I så måte pågår det dette året to store skriveprosjekter som ønsker å bidra til å få de ufortalte historiene fortalt. Olaug Bye Gamnes har bedt folk som husker, på begge sider av den norsk-russiske grensen, om hjelp til å få frem de uskrevne historiene de som enkeltpersoner kan dele av sine krigsopplevelser. Historier hun skal samle til ei bok innen høsten.

Det andre skriveprosjektet er Varanger Årbok. Der er også tema krigs- og etterkrigshistorier knyttet til krig og fred i Varanger i 1944. Fokuset på hva som egentlig skjedde når de norske «londoneran» kom hit, for eksempel, er blitt større enn noengang dette året. Hvordan kvinner som hadde «hatt omgang» med tyske og østerrikske soldater ble behandlet og hvordan deres barn etterhvert fikk det, står det lite om i historiebøkene. Det står også lite om hvordan de 70 000 tyske forsoningsbarna som kom til Norge og Sverige etter krigen fikk det her til lands. Hvor disse barna havnet, er også usikkert. Om noen kom til våre trakter, er for eksempel ikke kjent. Kanskje får vi vite mer i årboka for 2014?

Varanger Årbok er gjennom årene blitt et godt oppslagsverk om hverdagslivet og livet i Varanger knyttet til mange enkelttema. Viktige tillegg til all formell og offisiell historie, av og for folk selv. Derfor er det å håpe at de også denne gang får frem folks egne opplevelser. For det er folks opplevelser som er den egentlige historien, også i det store historiske perspektivet. Slett ikke bare i det små.