lørdag 18. november 2017
Debatt: Lars Georg Fordal
DEBATT Ved Norges grense til Russland har vi brukt 25 år på å bygge opp et godt naboskap basert på gjensidig respekt. Godt naboskap har en verdi. Den ressursen kan vi utnytte bedre.
Debatt
DEBATT ILDSJELER: Er du en av dem som bruker fritiden din på kor-, korps- eller teatervirksomhet? Som kulturminister setter jeg enormt pris på engasjementet ditt.
DEBATT - Innenfor rammen av vårt budsjett må vi prioritere, og i en slik sammenheng mener vi i FrP at kortkurs og ekstraår på folkehøyskoler bør havne langt nede på prioriteringslisten, sier Roy Steffensen.