Kirkenes ungdomsskole har allerede tatt flere kutt i stillinger de siste årene, og ytterligere kutt på 4,1 stillinger som foreslått vil få uakseptable konsekvenser. Dette vil gjøre at skolen i praksis vil bryte loven.

Tallene vi har fått presentert fra rektor på antall elever per lærer, er høyere enn det som er oppgitt i SVK sin rapport «Skolefaglig, økonomisk og strukturell analyse av grunnskolen». Det foreslåtte kuttet vil dermed føre til at normen for lærertetthet på 20 elever per lærer brytes.

Konsekvensene er at en må slå sammen klasser, gå fra fire klasser på hvert trinn til to. Dette gir klassestørrelse på 35 elever i hovedfagene. Det betyr nødvendigvis mindre tid til hver elev, vanskelig å få gitt tilpasset opplæring, spesialundervisningen vil lide og det vil være mer problematisk å få bukt med mobbing. I tillegg vil det bety økt belastning på hver enkelt lærer, og en kan forvente økt sykefravær.

Dette er helt uakseptabelt, og vi oppfordrer kommunestyrets politikere til å avstå fra så dramatiske kutt!