Hvordan er det mulig at vår gode, gamle kirke med opplesning av Guds ufeilbarlige ord, Bibelen, er blitt til en røverhule med fremmede lærdommer?

Bibelen sier klart og tydelig at samliv mellom to av samme kjønn er synd. Jfr. 3. Mosebok kapitel 18 vers 22 og Romerbrevet kapitel 1 vers 26 og 27. Romerbrevet kapitel 1 vers 27: «...Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveie.»

Veneriske sykdommer som Hiv og syfilis er slike straffer. Ved å bedrive en slik livsform kan man pådra seg slike sykdommer.

Jesus sier: « Vend om, følg meg».

Geir Aarnes
Kirkenes, september 2019