I en digitalisert verden er det ikke lenger sience fiction at mobiltelefonen om noen år har klart å slå knock out på det meste av andre digitale innretninger, og er vårt aller viktigste verktøy. Ikke bare som sosialt kontaktpunkt, men også som arbeidsverktøy og verktøy for det absolutt meste vi skal gjøre og skal ha gjort. Netthandel er bare ett av mange nøkkelord i så måte. Hvordan vil tilværelsen vår være om noen år dersom all handel kun foregår gjennom å taste på mobiltelefonen, - og alt vi trenger enten kan hentes sirlig ferdigpakket et sted, eller blir levert på døra? Er det et nærmiljø vi ønsker oss?

Senterleder i Kirkenes, Kristine Ramberg, setter fingeren på et helt sentralt punkt i artikkelen i lørdagsavisen om Kirkenes senter som sliter med å fylle sine butikklokaler med forretninger. Hun sier at «folk er flinke til å savne butikker når de legges ned, men skal man beholde tilbudet, så må man handle.» Dette utsagnet sier mye om en utvikling den lokale handelsnæring ser i lille Kirkenes og Sør-Varanger. En utvikling som forteller at en endring skjer i befolkningens handlevaner. Dette er en gedigen utfordring for butikkene, som må jobbe ennå hardere for å tiltrekke deg og meg til butikken sin, i kamp med en bestillingskultur som brer stadig mer om seg. Er det mulig for små virksomheter her i Kirkenes å konkurrere overhode på vareutvalg, - og ikke minst på pris? Eller er det sørvis og kundekontakt som er veien til kundenes hjerter?

Bestillingskulturen er også en utfordring for oss som enkeltkunder. Hva slags konsekvenser har mine handlevaner? Bidrar jeg til at lokale arbeidsplasser forsvinner og til at et levende bysentrum forvandles til en «død» by, uten den livsnerven handels- og kafeliv er for lokalsamfunnet? Det er også et politisk spørsmål å legge til rette for hvordan Kirkenes sentrum skal være om fem til ti år.

For folk i utkantene, med lang vei til butikker av mange slag, er kataloghandel og netthandel en positiv og god mulighet.

På den andre siden er netthandel det stikk motsatte av et gode. Men den er kommet for å bli og utviklingen er det ingen som kan stanse eller snu. Likevel har vi, hver og en av oss, et valg.

Lokale butikker kan naturlig nok ikke sitte inne med tilsvarende varelager, for eksempel, som netthandelssteder med hele landet som marked kan. Det i seg selv svekker de lokale butikkenes konkurranseevne. Samtidig er det blitt sånn at lokale butikker i stadig større omfang opplever at publikum kommer innom for å se nærmere på vareutvalget, prøve og vurdere, for så å gå hjem og handle samme varen på nett. Det er, slik vi ser det, et særdeles dårlig valg.

Tap av arbeidsplasser og en svekket handelsnæring er dårlige tegn for byer og kommuner som drømmer om økt tilflytting, bolyst og videreutvikling. Fordi et levende samfunn trenger et et mangfold av tilbud både innenfor handel og bespisning, slik at sosiale arenaer og miljøer kan opprettholdes og utvikles i en verden der det urbane verdsettes stadig høyere. Den dagen lokale butikker forsvinner fordi kundene svikter fordel netthandel, er det kanskje for sent.