DEBATT: For tiden diskuteres både stamnetthavn og andre havneutbyggelser og jernbane fra Rovaniemi. Store utbygginger som kommer til å forandre Sør-Varanger.

Begge vil ta tid å få iverksatt, jernbane kanskje 25-30 år, noe som er like lenge som det til nå har vært jobbet med trase for E6 fra Høybuktmoen. Flere paradokser sees da: 

Man kan glatt delta i prosesser for å få bygget en jernbane gjennom reindriftsland, hytte- og boligområder, og de siste rester av urørt natur i Europa; men må man krysse et reingjerde på søndagsturen er det fy fy. Og en jernbanestasjon nær byen medfører bare støy og trafikk?

Det å få ei ny havn tvers over fjorden fra byen det vil man ikke for den blir for nært. Nei legg den to mil unna så folk får litt lengre arbeidsvei. Bedre å spre alt utover så ser man gjennom fingrene på dette med trafikk eller miljø og forurensing, bare man slipper å se noen aktivitet.

At noen reindriftsutøvere, noen beboere i Høybukta eller hundre arbeidsplasser i forsvaret blir skadelidende det tenker man heller ikke så mye på. Heller ikke tenker man over at en etablering i Leirpollen kan være en styrke for det å få etablert vei og virksomhet til Kila, men pytt- Kila er jo også så nært der folk bor.