• Sylvi Jane Husebye, fylkestingskandidat 4 pl. for Finnmark AP.

Er det lite lønnsomt å fly på det norske kortbanenettet? Siden ingen andre enn Widerøe «vil» fly? Eller er det andre grunner til at Widerøe får fly alene? Hvem eier nødvendig utstyr, flygarasjer,
de-icing og annen infrastruktur som et fly er avhengig av? Widerøe er praktisk talt enerådende på å eie og levere slike tjenester på kortbanenettet.

Hvorfor reguleres ikke konkurransen her, slik som for strøm-leveranser og matvarer? Avinor kan være redningen.

- Vær glad, Widerøe flyr jo, tross alt, sier de som bor i en stor by.
- Se hva de ødelegger på sin vei, svarer vi i distriktene.
Fullpris Hammerfest- Oslo er ca 6 000 kr, Oslo-Mosjøen er ca 4 900 kr  - en vei.
Et søk Hammerfest-Mosjøen gir ingen treff på Widerøes nettsider. Mens fullpris Tromsø-Oslo-Vasa i Finland, er ca 2 900 kr.

Med sine monopol-priser kveler Widerøe distriktene, næringsliv, og vanlige folks økonomi. 
Hva hvis du plutselig blir bestemor utenom planlagt termin: Har du råd til å besøke det ferske barnebarnet ditt? Ikke hvis du bor på feil sted. Er du heldig, finner du billigbilletter et halvt år frem i tid.

Fra Oslo roper politikere og andre varsku hvis en matvare-aktør har mer enn 40 prosent markedsmakt. Hvor stor markedsmakt har Widerøe på det norske kortbanenettet? 98 prosent? Sånn har det vært lenge. Men hvem gjør hva med det? Møreforsks rapport fra 2015 om anbudsopplegg gir noen forslag. Har de blitt fulgt opp?

Se på strømregningen din, den har blitt to-delt. Du betaler til et firma for å kjøpe strømmen du bruker. Og så betaler du til et annet firma, som da eier strømkablene, for at strømmen din bruker strømkablene for å komme seg til huset ditt. Det er delt, nettopp fordi det skal være fri konkurranse.

I tillegg er det ikke særlig reell konkurranse om FOT-rutene, offentlig innkjøpte flyruter i distriktene. Møreforsk, Transportøkonomisk institutt og flere har påpekt det konkurransevridende tillegget: Krav om et spesielt navigasjonssystem. I anbudsrundene i 2012 og 2013 hadde bare ett flyselskap det allerede installert  - gjett hvilket.

Widerøe er også eier av denne teknologien. Kontroll-organet ESA er på saken, og vurderer å gi Widerøe en saftig bot fordi de ikke har delt teknologien sin, som en svært dominerende markedsaktør skal gjøre.

Widerøe er det eneste firma som har, og eier, nødvendig infrastruktur på kortbanenettet i Norge. Datterselskapene er Widerøe Ground Handling, Widerøe Technical services AS , Widerøe property AS.

Joda, Widerøe kan nok være pålagt å dele, å leie ut, til andre selskaper. Men til hvilke priser, og når på døgnet vil de levere?

- Men dette er ting som vi har kjøpt og betalt selv, kan Widerøe si. - Andre flyselskap får kjøpe sitt.

Svaret er «ja, men nei». Ja, Widerøe eier. Men, nei, det å lage seg monopolsituasjon er ikke lov i Norge uansett hvor mye penger du har. Ikke i EU heller. Og, Widerøe investerte vel, og fikk nedbetalt alt dette utstyret, mens de hadde enerett på å fly her frem til 1993? Og deretter finansierte det som en del av prislappen som det offentlige har betalt for, gjennom kjøp av FOT-ruter, gjennom flere tiår?

Det tryggeste for alle ville være om Avinor overtok ansvaret for drift av alle servicetjenester på småflyplassene. Ikke bare kantinedrift, renhold, bagasjetransportbånd, snøbrøyting, vedlikehold av flystripa og sikkerhetskontrollen, som de gjør i dag.

Men også hangarer, de-icingsystem, bensin-fylling etc. Felles bagasjehåndtering til, fra og mellom ulike flyselskap, har jeg foreslått før. Dette må på plass for alle flyvninger, ikke bare FOT-ruter.

Avinor ville nok leid inn selskaper til å gjøre de ulike tingene, slik som det er et vekterselskap som utfører sikkerhetskontroller. Men så lenge Avinor som en objektiv aktør leier ut disse tjenestene til alle flyselskaper på lik basis, og tar den samme prisen fra alle, vil det plutselig være en helt annen konkurransesituasjon på det norske kortbanenettet.
Da vil «nye» FlyViking, eller deres like, plutselig ha en reell mulighet til å lykkes.