Vi står foran høstens kommunevalg. Dette valget er et viktig valg – et veivalg for framtiden. Valget mellom å fortsette som vi gjør, eller å endre kurs for sammen å skape attraktive Sør-Varanger.

Sør-Varanger kommune ble nettopp gitt god karakter i NHOs rapport om kvalitet og ressursbruk innen helse- og omsorgssektoren. Dette er flott og viktig!

Det er derimot ikke synonymt med at kommunen drives godt. Det betyr ikke at alle mulighetene utnyttes og tas vare på. NHO gjennomfører et Kommune-NM hvert år. Det er dessverre slik at Sør-Varanger kommune ikke kommer like godt ut på dette.

Faktisk kommer kommunen dårlig ut, når man ser på svært viktige områder som – befolkningsvekst, alder på arbeidsstyrke, kjøpekraft, sykefravær og uføreandel.

NHOs Kommune-NM konkluderer med at Sør-Varanger er middelmådig på landsbasis og vesentlig dårligere enn våre naboer Alta og Hammerfest! Sør-Varanger kommune får en lite hederlig 199. plass av våre 422 kommuner. Alta kom på 46. plass og Hammerfest på 68. plass. Vi har en jobb å gjøre!

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier: «Mange kommuner jobber intenst for å skape nytt liv til bygd og by. Det er også helt nødvendig fordi vi vil trenge mange tusen nye jobber her i landet hvert år framover. Derfor behøver kommunene private bedrifter. Resultatene fra Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Derfor er kommunevalget i høst viktig,»

NHOs rapport konkluderer med at kommuner med høy andel private sysselsatte har høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

Videre vet vi at KS Konsult høsten 2017 konkluderte med at Sør-Varanger kommune har «(...)gedigne utfordringer. Hvis det ikke tas tak nå, kan det gå hakkendes galt!»

Når Arbeiderpartiet påstår at det går bra i Sør-Varanger og at veien videre er å jobbe videre med det samme, blir vi villedet. Løsningene ligger ikke innenfor offentlig sektor og satsing på den.

Når Senterpartiet sier at de vil ha en kommunal tillitsreform er også det å lede oss i feil retning. Sør-Varanger kommune må styres og ledes inn på riktig vei, ikke overlates til seg selv. Skal vi nå målene må noe gjøres annerledes.

Sør-Varanger kommune må i langt sterkere grad satse på å legge til rette for privat næringsliv. Det er nøkkelen til framtiden. Framtiden har behov for videreutvikling og flere spennende arbeidsplasser. Vi trenger å være attraktive og legge til rette for nye innbyggere og nye næringer.

De 100 største bedriftene i Sør-Varanger har under halvparten av overskuddet som tilsvarende bedrifter i Hammerfest og Alta. Bedriftene i Sør-Varanger har i tillegg mye høyere gjeld og er langt mindre solide. Vi har en jobb å gjøre!

Albert Einstein sa «skal vi få et annet resultat må vi gjøre noe annerledes. Gjør vi det samme om og om igjen og forventer et annet resultat, er det selve definisjonen på galskap».

Sør-Varanger Høyre vil:

  • Endre kurs og skape en mer næringsvennlig kommune gjennom god anbudspraksis, innovative anskaffelser, offensivt reguleringsarbeid og innovasjon, for å legge til rette for lokal bærekraftig utvikling.
  • Ikke ha økt offentlig sektor, men økt privat næringsliv.
  • Endre skolestrukturen og effektivisere de kommunale tjenestene.
  • Endre retning og føre en ansvarlig politikk som gir økonomisk handlingsrom.
  • Tilby en framtidsrettet eldreomsorg, en høyere kvalitet i skolene og lavere eiendomsskatt.

Det økonomiske handlingsrommet kan vi bruke til å sikre grunnlaget for lokale arbeidsplasser, økt bosetting og velferd.

Vi har en jobb å gjøre – Sør-Varanger Høyre er beredt til å ta denne utfordringen og målet er å sammen skape attraktive Sør-Varanger!

Ønsker du også endret kurs? Stem på Sør-Varanger Høyre. Godt valg!

Øyvin Strømhaug Grongstad, listekandidat
Eilif Johannesen, ordførerkandidat
Sør-Varanger Høyre