Å melde seg ut av et parti fordi en er uenig er fullt legitimt, men er allikevel en brudd på en velgerkontrakt.

Arbeiderpartiet er et stort parti med ulike meninger i noen sammenhenger. Det er noe vi må leve med, både som parti og enkeltmennesker. Men det som kjennetegner Arbeiderpartiet er vi setter fellesskapet først.

Hva tjener den jevne mann og kvinne, hvordan kan vi ivareta de som sitter nederst ved bordet.

Jeg har tapt flere voteringer internt i Arbeiderpartiet, og vil sikkert gjøre det også i framtida. Men jeg kan garantere både velgere og medlemmer, for meg handler det om respekt for flertallet og å følge opp de vedtakene som partiet fatter.

Samtlige av de saker som Nina Gudrun Nilsen og Frank Emil Trasti henviser til har jeg stemt i henhold flertallsvedtak i Sør-Varanger Arbeiderparti. Som aktiv partimedlem arbeider jeg selvsagt for at mine synspunkter skal nå fram. Men jeg kunne aldri tenke meg å melde meg ut, gå ut i media, eller å kritisere andre fordi jeg ikke vant fram.

Jeg setter partiet foran mine private vurderinger. Slik må det være i et seriøst og forutsigbart styringsparti som Arbeiderpartiet

Det har vært tøffe prosesser både i havnesaken og i regionreformen. «Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole» er et kjent sitat fra den legendariske partilederen Håkon Lie. Men Arbeiderpartiet har likevel kommet fram til gode løsninger i begge disse sakene. Vi sløser ikke bort penger på ei havn vi ikke trenger, og som vi ikke har råd til.

I debatten om regionreformen vil vi jobbe for reversering. Dette blir selvsagt fulgt opp av medlemmene, styret og medlemmer våre i kommunestyret. Alt dette kan leserne og velgerne se ut av referater fra kommunestyre. Velgerne skal vite at de kan stole på oss.

Arbeiderpartiet går ikke til valg for å legge ned skoler. Fossheim og Skogfoss skole ble lagt ned fordi foreldrene i samarbeid med vår skoleadministrasjon fant ut at det ikke var forsvarlig å drive videre av pedagogiske grunner.

Elevtallet i kommunen har gått ned med 210 stykker de siste ti årene. Dette har selvsagt fått konsekvenser. Vi åpnet denne uken en fantastisk skole på Sandnes/Bjørnevatn. Dette viser hvordan kommunen satser på barn og unge. Nå får vi en ny Oppvekstplan som vil danne grunnlag for en bred debatt. Jeg er overbevist om at vi vil finne gode løsninger for våre barn og unge, i samarbeid med de andre partiene i det nye kommunestyret.

Når det gjelder barnevernet vil jeg sitere fra Sør-Varanger Avis 20.04 2015:

«Bare nordlandskommunen Ballangen har et verre barnevern enn i Sør-Varanger når det gjelder kvalitet og lovbrudd, heter det i kommunebarometeret. – Per i dag oppfyller ikke kommunen lovens krav, innrømmer enhetsleder Siw-Inger Braathen.» (sitat slutt)

Dette var situasjonen da vi tok over høsten 2015. Nå skriver Kommunal Rapport:» Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere.»

Jeg er svært glad for at situasjonen nå er bedre, men vi har ennå utfordringer. Som ordfører vil jeg ha fokus på et tilfredsstillende barnevern som ivaretar de svakeste i vårt samfunn. At enkelte politikere går inn i personalkonflikter beklager jeg. Dette skal i henhold til. til kommuneloven kun håndteres av administrasjonen og partene i arbeidslivet. Sånn må det være.

Jeg vil samtidig benytte anledningen å takke de andre partiene for en saklig og varm valgkamp, uten hatefulle utfall og personangrep. Det lover godt for samarbeidsklimaet i det nye kommunestyret.

Bruk stemmeretten – godt valg!

Rune Rafaelsen (Ap)
Ordfører i Sør-Varanger