Tiden er moden for endringer med nye krefter inn på i Sametinget

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2017 kl 11:20

Din stemme til Samenes Folke Forbund/SFF er en stemme «Til likeverd for alle», skriver kandidat Astrid Daniloff fra Sør-Varanger.

 
Desperat forsøker Ingalill også å klistre på meg uttalelser om forskere som «mørke krefter»

Publisert:

Med Aps høyst uklare fiskeripolitikk er det enkelt å forstå at Ingalill Olsen til tider synes fiskeripolitikken er vanskelig, skriver fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
En lokal dialog knyttet til menneskerettigheter forutsetter at vi har et godt naboskap

Publisert: - Oppdatert: 14.08.2017 kl 11:32

DEBATT: Som ordfører i Sør-Varanger legger jeg derimot vekt på de praktiske sakene vi kan ha samarbeid. Dette er en forutsetning for både et konstruktivt nærings- og folk til folk samarbeid, skriver ordfører Rune Rafaelsen som svar på kritikken.

 

Publisert:

En vil hente disse 500 tonnene fra den totale torske kvota og ikke fra den opprinnelige konsesjonen tildelt Bygøynes. Dette er feil og Sp mener at Bugøynes og kysten skulle få hele kvota som tråleren hadde, skriver Senterpartiets førstekandidat i Finnmark.

 

Publisert:

Det som derimot meget godt og billig (!) lar seg gjøre, er å bygge jernbane fra Kirkenes til finskegrensa. Deretter bygger finnene videre til Rovaniemi, skriver innsenderen.

 
- Sist dere satt i regjering var det stor fraflytting fra finnmarkskysten. Hva vil Sp gjøre annerledes denne gangen?

Publisert: - Oppdatert: 01.08.2017 kl 09:10

DEBATT: Senterpartiets leder reiser nå land og strand rundt. Han ler og har godt humør - det skal han ha. Det liker vi alle. Men jeg er ikke like imponert over budskapet som Senterpartiet kommer med om dagen, skriver Anne Karin Olli, tredjekandidat for Finnmark Høyre.

 
- Det ordføreren pleier og fronter kjærlig som et vedtak til beste for vårt samfunn, er kun tragisk

Publisert: - Oppdatert: 31.07.2017 kl 17:45

DEBATT: Dette er ikke et politisk spill men et krav om at alle skal betale sin del i vårt samfunn for å opprettholde de felles godene enhver har rett på, skriver SVs Pål K. Gabrielsen i saken om fritak for skatt for Sydvaranger.

 
Sjølaksefisket må videreføres

Publisert: - Oppdatert: 25.07.2017 kl 13:08

DEBATT: Om noen timer (i skrivende stund) lukkes laksenota for siste gang denne sesongen, og bruket settes på land. Skal også sjølaksefiskerne kastes på land? skriver Mariann Wollmann Magga.

 
ANNONSE
Annonse
 
«Skal Kirkenes sperre mulighetene for bobilturistme? Vil dere gå glipp av denne betydelige inntektskilden?»

Publisert: - Oppdatert: 20.07.2017 kl 12:12

DEBATT: Vi trenger flere aktører som Edith, Sven, Hildonen og Hatle - samt en tverrpolitisk enighet om positiv behandling av bobilturister, skriver Eva Holder og Tom Arne Evensen, for tiden på bobilferie.

 
«Formannskapet valgte en konstruktiv løsning framfor politisk spill»

Publisert:

DEBATT: Når selskapet får ny konsesjon for drift, og driften kommer i gang, vil de bli pålagt eiendomsskatt etter verdisetting av gruva, skriver ordføreren.

 
Tid for totalberedskap  - mens det ennå er tid

Publisert: - Oppdatert: 15.07.2017 kl 18:47

DEBATT: Erna Solberg har ikke tatt ansvar på dette særdeles kritiske området. Hun viser heller ikke tegn til verken å ha interesse eller vilje til det, skriver leder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund og leder Tom Rune Klemetsen i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret.

 
Veien til Europa vil gå gjennom Kirkenes

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2017 kl 10:48

KRONIKK: Når Kina leter etter nye eksportruter mot vest bør Barentsregionen kjenne sin besøkelsestid. Tør vi tenke stort kan Kirkenes bli et knutepunkt mellom Kina og Brussel, skriver Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

 
Militær etterretning og etterrettelighet

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2017 kl 10:17

Det er trist at reaksjonære holdninger i den militære etterretningsledelsen undergraver norske interesser om et økt samarbeid i Nord, skriver Rune Rafaelsen i et debattinnlegg etter beslutningen om å flytte etterretningsarbeidsplasser bort fra kommunen.

 
Gratis kunnskap og bedre fiske i Pasvikelva

Publisert:

DEBATT: Rolf Randa retter i et leserinnlegg nylig kritikk mot FeFos innføring av gratis fiskekort for finnmarkinger i Pasvikelva. Her er svaret

 
Senterpartiet, distriktsskoler og framtidstro

Publisert:

DEBATT: Senterpartiet kjemper for distriktsskoler. Vi nekter å gi noen opp, skriver Cecilie Hansen.

 
«Jeg håper man ikke har konstruert seg et problem som alle som ferdes i Pasvik, skal lide for»

Publisert: - Oppdatert: 29.05.2017 kl 09:54

DEBATT: Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å innføre nye ordninger basert på synsinger og løse antakelser. Er fisken virkelig truet? skriver Rolf Randa.

 
Kanskje, Per Frydstad...

Publisert: - Oppdatert: 29.05.2017 kl 12:09

DEBATT: Henning Bråten svarer på kritikken i debatten om 17. mai på eldresenteret.

 

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2017 kl 13:32

DEBATT: Du har helt rett i at eldresenteret ikke er en institusjon, men forholdene burde tilrettelegges i best mulig grad for de eldre, spesielt på høytidsdager, skriver Per Frydstad.

 
«Åpenhet og innsyn er avgjørende for et levende lokaldemokrati»

Publisert: - Oppdatert: 14.05.2017 kl 18:28

KRONIKK: Dårlig journalføring både hindrer befolkningen innsyn og gir kommunen dårlig kontroll, skriver Kjetil Reithaug i Arkivverket.

 
Klager på dårlig oppførsel blant bussjåførene

Publisert:

Etter å ha lest dette stykket i Sør-Varanger Avis den 11.4. 17 finner vi det det riktig å komme med noen forklaringer, skriver tillitsvalgt Geir Hanslien i dette debattinnlegget.

 

Publisert: - Oppdatert: 04.05.2017 kl 13:07

At Sør-Varanger kommune etter en måned ikke har kunnet si noe om hvor mye de bruker på eksterne selskaper i barnevernet er kritikkverdig, skriver SVA på lederplass.

 
1917-2017 Den russiske revolusjonen

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2017 kl 08:24

Mange tilhørere møtte opp på Grenselandmuseet forrige torsdag kveld på Barentsinstituttets seminar «1917-2017 Den russiske revolusjonen og den konsekvenser for enkeltmennesker i Russland og Norge», skriver arrangørene i dette oppsummeringsinnlegget.

 
NTP - årets store bløff fra sentraliseringskameratene

Publisert:

Jeg har sittet og gått igjennom NTP, og skal si det ikke er oppløftende for oss i Finnmark, skriver Kurt Wikan i dette debattinnlegget.

 
«Vi må lære om dem vi kaller monstre»

Publisert: - Oppdatert: 10.04.2017 kl 21:20

De som ikke har noen å spise nista si med i lunsjen, eller henge med når resten av klassen er på fritidsaktiviteter, kan kjenne på ensomhet, som til slutt bærer galt av sted, skriver journalist Siri Seim Sønstelie i denne kommentaren.

 
«Kanskje vil en «Arctic Railway Experience» bli like kjent som den transsibirske jernbane?»

Publisert:

I Nord-Norge kan flere puslebrikker i en høyteknologisk gullkyst passe godt inn - som morgendagens fiskeredskaper, arktisk reiseliv, marin forsøpling og havplast og fornybar teknologi i kystsamfunn, skriver polarinstituttets direktør Jan-Gunnar Winther i dette debattinnlegget.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse