• Jan-Henrik Fredriksen, FrP. Foto: Rolf Randa

Denne saken, som så veldig mange andre i politikkens vesen ender opp med et stort spørsmål om pengene man velger å bruke blir fornuftig brukt og om befolkningen/kommunen får igjen nok i forhold til sine investeringer. Dette er også en sak som dreier seg om hestehandel og avtaler mellom ordfører Rafaelsen (Ap) og ordførerkandidat Wikan(Sp). Har de allerede fordelt de ulike verv og avtaler?

Hva blir nærmere millioner brukt til? Så langt har kommunen fått gjennomført en konsekvensanalyse som de selv mener har en for høy pris og muligens ikke ivaretar spesifikke personers ønsker om hvor og hvordan det skal bygges ut, derfor ønsker nå kommunen en ny analyse på til sammen nærmere 35 millioner kroner for å få et annet resultat. Problemet eller utfordringene er imidlertid at statens(departementets) fagavdeling ved Kystverket er krystallklare på at Slambanken er uegnet som stamnettrutehavn med mengder av is om vinteren og 5 knops fart på strømmen.

Kystverket slår fast i sin rapport at Høybukta vest-ut fjorden er det beste alternativet hva gjelder is og andre utfordringer. Det er også viktig å huske at staten som aktør for å bygge ut en stamrutehavn er i kommunens interesser. Et lokalt eller regionalt havneprosjekt vil økonomisk ha tilgang til langt færre midler.

Leirpollen kan brukes som stamnetthavn, men høybukta vest er Samferdselsdepartementets og fagetatenes førsteprioritering. Men det blåser Rafaelsen og Wikan i - skal de betale med egen kapital? For hvis fellesskapet til Rafaelsen skal betale for dette påfunnet også, så ryker det fort noen skoler til. For det er særdeles lite trolig at departementet går imot sine fagetater. Håpe og tro kan vi alle, men kirken er kan hende bedre egnet sted for denne type øvelser.

Det er jo også forunderlig at man her går for Slambanken, hvor hovedeier ved hjelp av ordfører Rafaelsen blir gitt full støtte, til tross for at dette alternativet i sum vil bli en langt tøffere prosess enn en statlig stamrutekaiutbygging som man kan gjennomføre etappevis ved Høybukta langsetter fjorden. Forøvrig den samme industrieier som slipper all eiendomsskatt hvor det øvrige næringsliv betaler skatt på verk og bruk og pensjonister betaler eiendomsskatt med null i bunnfradrag.

Oligarkiet rår i Arbeiderpartiet. Ikke slik at jeg ønsker eiendomsskatt, den bør være lavest mulig, men likebehandling av eget næringsliv/befolkning burde selv oligarkene i Ap forstå.