DEBATT: Din uttalelse om at mangelfull oppfølging fra barneverntjenesten ikke går ut over barna er så åpenbart og forbausende bagatelliserende at man ikke trenger å ha inngående kjennskap til tjenesten og hvordan den fungerer for å se dette.

For meg, med lang fartstid innen barnevernfeltet, fortoner din uttalelse seg som skammelig kunnskapsløs. Jeg velger derfor å forklare litt detaljert hva dette egentlig dreier seg om:

Saksbehandling barnevern omhandler ikke Ronja Røverdatter (du vet; jenta med en litt uortodoks familie og uvanlige boforhold), Pippi Langstrømpe (som er uten voksne omsorgspersoner) eller Emil i Lønneberget )med en far som han stadig må rømme unna)– disse er fiktive barn.

Saksbehandling barnevern i Sør-Varanger kommune forholder seg til faktiske og levede barn, unge og familier, personer av kjøtt og blod – bosatt innenfor grensen av en kommune som du har påtatt deg det øverste politiske ansvaret for.

Disse barna og familiene er altså mer enn tallmateriale som rapporteres til tilsynsmyndighetene, noe også Fylkesmannen kjenner til, og har tatt konsekvensen av, ettersom de også har varslet stikkprøvekontroll i enkeltsaker. Jeg har en beklemmende følelse av at flere av disse faktisk barna i din kommune ikke får den hjelpa de har behov for og krav på.

Saksbehandling barnevern vil konkret si (blant annet): gjentatt kontakt og samtaler med barn og foreldre/familie, med samarbeidsparter, andre hjelpeinstanser og de personene som utgjør tiltak som kan hjelpe barnet og familien med det som behøves.

Saksbehandling barnevern vil også si å finne, iverksette og følge opp med rett og tilstrekkelig hjelp til barn som har behov for og krav på det.

Og ja, det blir mye papirarbeid av dette også: Alt saksbehandlerne gjør med det enkelte barn, skal dokumenteres. Det er et krav som blant annet stilles av tilsynsmyndigheter, av advokater, Fylkesnemnd og rettsapparat – i tillegg til at foreldre og barn skal kunne kjenne seg igjen når de vil gjennomgå mappa si.

Når Fylkesmannen nå uttrykker sterk bekymring og at det er «…. høy risiko for at barn ikke får forsvarlige tjenester» i kommunen som du ordfører Rafaelsen har det øverste politiske ansvaret for, syns jeg du i beste fall uttrykker deg noe klønete. Eller i verste fall unnfallende i lys av å ha ansvaret for et uforsvarlig barnevern.

At administrativ ledelse i kommunen roter med begrepene for oppfølging fosterhjem i et forsøk på å pynte på forholdene, jamfør Ingerøyens pressemelding, kan kanskje ikke du lastes for.

At Ingerøyen også behendig unnlater å kommentere det urovekkende at flesteparten av sakene henlegges uten oppfølging og tiltak er kanskje heller ikke ditt primære ansvar.

Det du midlertid må ta ditt ansvar for, er konsekvensene av en hastverks- og klønete igangsatt omorganisering av barneverntjenesten - vedtatt og iverksatt av rådmann Øvergård, og med kaotiske følger. Samt at du fortsatt synes å godta at tjenesten blir ledet av ukvalifisert personale.

Konsekvensen per nå er altså at kommunen har mottatt en mer knusende rapport enn tjenesten noensinne har fått og at tilsynsmyndigheter vil følge opp videre. Tydeligere kan det vel ikke være at mye av det kommuneledelsen og du er advart mot og har mottatt av varsler om, stemmer.

Øverste administrative leder Øvergård har imidlertid vist seg forbausende fraværende for tjenesten i lys av ansvaret for det kaoset som råder innen kommunens barneverntjeneste, men det blir vel for så vidt litt på siden her.

Mener å huske at du, under valgkampen for et par år siden framhevet de ansatte i Sør-Varanger kommune som den viktigste ressursen for kommunen. Undrer meg nå om de fast ansatte i barnevernet føler seg sett, hørt og forstått av sin ordfører per i dag, ettersom du har signert på en omorganisering som syner mistillit til det tjenesten tidligere har vært og gjort.

Når kommunens ledelse har valgt å styrke tjenesten med to stillinger kan man jo tolke det dithen at de har forstått alvoret og tatt konsekvensen av de forhold som tidligere barnevernleder har advart for og varslet om.

At de velger å opprettholde den midlertidige ledelsen synes for meg mer uforståelig – all den tid det er denne ledelsen som hovedsakelig er ansvarlig for det elendige faglige arbeidet som tjenesten har levert de siste månedene, og som nå følges opp med tett kontroll fra Fylkesmannen.

Ordfører Rafaelsen: Jeg synes og mener at du skylder befolkningen i kommunen, og i særdeleshet sårbare barn og familier, en unnskyldning for din offentlige bagatellisering av den sterke bekymringen som tilsynsmyndighetene nå har kommet med.

Disse innbyggerne i kommunen er nemlig også en del av det ansvaret som du påtok deg når du stilte som ordførerkandidat ved siste kommunevalg.

Erna Bakken
Pensjonist, tidligere leder for barnevernet i Sør-Varanger