Mange har stor glede av å tilbringe ett år på folkehøyskole, og folkehøyskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. Derfor har regjeringen foreslått å bruke om lag 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøyskolene i 2018.

I media fremstilles det som om vi raserer tilbudet til Folkehøyskolene. Fakta er at vi foreslår et moderat kutt på om lag 3 prosent. Kuttet rettes mot folkehøyskolenes kortkursvirksomheter, som er kurs som varer mellom to dager og tre måneder.

Typiske kortkurs er sang/korkurs, dansekurs, håndarbeid, drama/revy, kulturreiser og ulike typer idrett. Det tilbys for eksempel kurs i linedance, bridge og meditasjon. I FrP mener vi at det ikke er en statlig oppgave å finansiere denne typen aktiviteter.

Argumentene vi blir møtt med er at dette vil ramme unge, men i 2016 var 54 % av deltakerne på kortkursene over 50 år, og 35 % av deltakerne var 61 år eller mer. Dette er den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet.

Det er i dag underskudd på kvalifiserte lærere i Norge, og i kampen for tidlig innsats for å hindre frafall ønsker vi flere lærere i 1. til 4. trinn og vi ønsker flere barnehagelærere. Innenfor rammen av vårt budsjett må vi prioritere, og i en slik sammenheng mener vi i FrP at kortkurs og ekstraår på folkehøyskoler bør havne langt nede på prioriteringslisten.

Vi har de siste årene lykkes godt med politikken i en krevende tid med både oljeprissjokk og flyktningkrise. Samtidig er de fleste enige om at det må prioriteres hardere i årene som kommer. Vi kan ikke bruke like mye penger som før. Finansiering av kortkurs og hobbyaktiviteter for voksne mennesker er derfor ikke på Frps prioriteringsliste.

Med liberalistisk hilsen:

Roy Steffensen (Frp)

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen