Sandemoses Jantelov står som spikret i sinnet: «Du skal ikke tro du er noe!»

Mange av oss har opplevd janteloven. Jeg møter mange med et dårlig selvbilde. De har fått det inn med morsmelken i et strengt miljø med en sterk kristen forkynnelse: Gud er stor, og jeg er ingenting!

Personer må dårlig selvbilde har lett for å se verden gjennom mørke briller. Bildene av en selv og andre blir derfor dystre. Men det er mulig å skifte briller. Gjør vi det, kan vi endre noe i våre liv. Våre tanker blir forandret, ja livet endres. Vi begynner å bli nysgjerrige på livet.

Det er ikke så viktig hva andre måtte mene om oss. Og kanskje mister jeg venner hvis jeg ikke bare jatter med, men begynner å si ifra.

Depresjon og dårlig selvbilde går ofte hånd i hånd. I følge statistikker er mange sørlendinger satt ut av arbeidslivet.

Men lykkepillene som mange spiser som sukkertøy, gjør ikke livet lettere. Kanskje skulle vi her sør bli flinkere til å akseptere livet slik det nå en gang er.

Vi må få tilbake troen på at vi er noe, selv om de sliter og ikke lever opp til det som forventes. Fasaden må være i orden. De må for alt i verden ikke vise svakhet og nederlag. Og hvis vi mot formodning skulle lykkes og få det til, må vi for all del ikke vise det!

Vårt selvbilde er ikke hugget i stein. Det er ikke uforanderlig. Vi kan forandre oss. Vi er noe!
Jo, mer du kan akseptere deg som du er med dine sterke og svake sider, jo lettere er det å forandre seg. Jeg skulle ønske at vi alle, særlig oss med dårlig selvbilde, kunne ha Antijanteloven i glass og ramme hjemme på badet. « Husk du er noe!»

Og plakaten som forteller at vi er verdifulle, burde stå i på rådhuset her i Kirkenes, våpenhuset i kommunens kirker og kapell og alle forsamlingshus!

Eller som det heter i salme 8 i Salmenes bok i Bibelen:

«Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja også de ville dyrene i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier»

(Salme 8 v 7-9)