Det er mye som skjer i Sør-Varanger om dagen: Gruvedrift, jernbane, havn. Likeså har vi en voksende klynge med nye gründere – med kvinner og menn som satser på egne forretningsideer og setter dem til livs. 

Helene Uri har en fin beskrivelse av hva en gründer er i et videoinnslag hos Dagens Næringsliv på nett:  En grunnlegger med pågangsmot og energi.

Vi kan vel alle si oss enig i at det å starte egen bedrift ikke alltid er like lett. Det tar tid, energi, penger. Innimellom går det på liv og helse løs, men sluttresultatet er desto bedre når man står der med sitt første salg, eller har fått en avgjørende kontrakt i boks. 

I oppstartsfasen står man ofte over momenter med usikkerhet og spørsmål. Heldigvis har vi flere gode hjelpemidler lokalt, regionalt og nasjonalt. I løpet av våren starter et etablererkurs for alle som vil starte eller nettopp har etablert sin egen bedrift. 

Kirkenes Næringshage og Tivoli North kan gjennom sitt prosjekt Designregion Barents tilby oppstartshjelp med blant annet gratis rådgivningstimer og en kontaktperson på Tivoli North en gang i uken. Sør-Varanger Kommune tilbyr også rådgivningstimer og Sør-Varanger Utvikling kan bistå med prosjektfinansiering for nye forretningsideer og prosjekter. 

Det er ikke å legge skjul på at vi trenger flere gründere – flere mennesker som tør satse og ta steget ut av den trygge hverdag. Flere bedrifter gir et samfunn flere ben å stå på i trange tider. Mangfold er et krav for robusthet. Vi bør alle omfavne de nye bedriftene som etableres, heie fram nye forretningsmodeller og finne gode løsninger for samarbeid og nye prosjekter. 

I heder til kvinnedagen bør vi ikke snevre inn begrepet gründer til noe som er kategorisert på kjønn. Som Uri påpeker, blir menn omtalt som «gründere» mens kvinner får betegnelsen «kvinnelige gründere». Dette er med bakgrunn at vi ofte, helt ubevisst, forbinder en gründer med en mann. En bevisstgjøring på ordbruk kan endre denne trenden.  

Kristin Ørmen Johansen skriver i sitt innlegg «Hvor er alle kvinnelige gründere?»at Høyre er «garantister for at kvinner skal kunne starte opp nye jobber innen de yrkene hvor flest kvinner jobber, helse/omsorg og barnehage». Fint dette med garantier, men å bare garantere for «kvinneyrker» blir for generaliserende. 

Frihet til å velge det yrket og den bransjen man brenner for, bør ligge til grunn for å kunne skape vekst. Ensidig fokus på å bygge opp kvinne- eller mannsyrker, også med tanke på nye gründere og deres motivasjon til å starte, vil bli en bremsekloss, ikke en motiverende faktor. 

Gjennom hardt arbeid, kreativitet og pågangsmot sitter vi alle på samme utgangspunkt for å kunne bli en gründer – en grunnlegger.  

Lykke til!