Formannskapet bestemte at salgs- og skjenkebevillingen inndras i to uker fra den tid rådmannen bestemmer. Inndragningen er gjort på grunn av manglende godkjent styrer med stedfortreder.

Mister omsetning

Coop-direktør, Jan Ivar Alsén forteller at de nå får ta den straffen kommunen mener de fortjener. Han regner med at butikken vil miste cirka 60 000 kroner i omsetningen dersom straffeperioden blir satt til to vanlige uker.

– Jeg håper ikke at rådmannen vil straffe oss ekstra hardt og bestemmer seg for å inndra bevillingen i de to ukene før påske. Folk handler mer av slike varer da, forteller han.

Det ble noe diskusjon rundt saken i formannskapet, da spesielt i forhold til at administrasjonen i lang tid har gjort mange henvendelsene til butikken, og også fortolkning av de alkoholpolitiske retningslinjene.

Drøyde ut

Det har gått korrenspondanse i saken helt siden 2012, da butikken søkte om kommunal bevilling for salg av øl. Kommunen purret gjentatte ganger på bedriften uten at de fikk svar eller at dette ble ordnet opp i. Det ble også kalt inn til møter mellom butikken, kommunen og Coop sentralt.

Rådmann Bente Larssen oplyste i forrige uke at butikken nå hadde en søknad om styrer og godkjent stedfortreder inne, men at hun alikevel ønsket å inndra bevillingen siden det har tatt så lang tid.

– Vi har hatt en litt svak internkommunikasjon. Dette har vi ordnet opp internt og det skal ikke skje, svarer Alsén på spørsmål om hva som har skjedd i saken.