Da Kirkenes Processing fikk utslippstillatelse i 2000, var det for utslipp basert på produksjon av inntil 4 600 tonn råstoff. I årene 2009 til 2011 har råstoffmottaket vært fra 6 000 til 12 000 tonn. Fylkesmannens miljøvernavdeling har pålagt bedriften å undersøke miljøet rundt utslipp av prosessvannet samt å få oversendt de siste tre års journaler og dokumentasjon på hvordan slammet fra fettavskiller er behandlet. De varsler tvangsmulkt dersom ikke fristene blir overholdt.

- Gammel synd

- Da jeg overtok som daglig leder for et halvt år siden, var det med lang erfaring fra bransjen noen forhold jeg ville undersøke med det samme. Det første jeg oppdaget var at utslippstillatelsen ikke var fornyet i takt med oppgraderingen av anlegget. Det er rett og slett en gammel synd som har ligget og støvet i en skuff, forteller Knut Larsen.
Han tok selv kontakt med Fylkesmannen i fjor sommer og søkte om ny utslippstillatelse.
- Jeg fikk nok litt hakeslipp da jeg fikk svaret med varsel om vurdering av tvangsmulkt, men jeg tok kontakt med Fylkesmannen igjen. Vi har hatt et møte og fått avklart situasjonen. Vi skal selvsagt gjøre det som kreves for å få ting på stell, sier han.

Oppgradert

Det betyr blant annet at det skal tas prøver og gjøres analyser av godkjente og akkrediterte konsulenter. Bedriften fikk først frist til 5. mars, men på grunn av store ismengder ble fristen forskjøvet.
- Vi har fått en midlertidig utslippstillatelse og skal få tatt prøvene så snart det lar seg gjøre. Det handler blant annet om å finne ut om utslippene har hatt konsekvenser for miljøet, sier Larsen.
Han sier dette arbeidet allerede er bestilt.
- Jeg er selvsagt interessert i å ha alt på det tørre slik at vi kan drive den produksjonen vi har lagt opp til nå og for framtida. I år er den planlagte produksjonen på 10 000 tonn. Når vi har fått gjort alt som Fylkesmannen ber om, vil vi søke om en utslippstillatelse som er tilpasset det oppgraderte anlegget og den produksjonen vi nå har, sier han.

Alvorlig

- Vi ser selvsagt alvorlig på brudd på utslippstillatelsen. Samtidig handler det ikke om giftig avfall, så det er ikke en veldig alvorlig sak, men vi har faste prosedyrer for å behandle slike saker, sier saksbehandler Magnus Jakola-Fjeld hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Han bekrefter at de har vært i møte og at bedriften har fått midlertidig utslippstillatelse.
- Vi har i brev varslet at vi vil vurdere tvangsmulkt dersom vi ikke får svar på prøver og dokumentasjon innen 31. juli, men det er ikke sikkert at denne tidsfristen er aktuell, ettersom vi har gitt midlertidig utslippstillatelse på vilkår om at de skal gjøre noen forundersøkelser og vi får mer informasjon i saken, sier han.