Ordføreren ber om et møte så snart som mulig med utenriksministeren og politisk ledelse i UD sammen med næringslivsrepresentanter fra Sør-Varanger.

- Sør-Varanger samfunnet kan rammes hardt og det er i dag stor usikkerhet rundt praktiseringen av sanksjonene og håndtering av de enkelte restriksjoner som blir satt i verk, skriver hun i brevet til Børge Brende.

Til SVA understreker ordføreren at det har vært et sterkt fravær i Kirkenes av besøk fra den politisk ledelse fra den nye regjeringen.

- Men det er vi som merker - og vil merke - sanksjonene sterkest. Slik jeg oppfatter situasjonen vi det ikke bare være i tre måneder, men kanskje i fem år, ti år eller i tyve år. Dette er altså en tilstand vi kan komme til å leve med. Vi ser at statsministeren mener en må kunne forvente høyere arbeidsledighet i nord. Men det her er politikk på høyt nivå, og det er ikke akseptabelt at vi som bor her oppe ofres, mener ordfører Cecilie Hansen.

Gjøre unntak

Cecilie Hansen var også med på frokostmøtet i Næringshagen, og sier det der ble lagt fram informasjon som tyder på at ringvirkningene i Norge kommer en måned etter USA. Først vedtar USA sanksjoner, så går det to uker før EU er med og deretter igjen to uker før Norge er på banen med sanksjoner.

- Nå står vi like før en mulig opptrapping, og jeg syns vi må kunne diskutere om også Norge kan ha unntak fra enkelte sanksjoner slik det sies at EU gjør i forhold til USA. Når EU gjør unntak, så må også vi kunne gjøre det.

Komme i møte

Sør-Varangers ordfører mener det er på sin plass at Regjeringen sender representanter til Sør-Varanger og til østregionen for å komme befolkningen i møte.

- De bør gå i dialog, ha informasjonsmøter, lytte og vise handlekraft. Vi ser at fiskeriministeren har vært flink til å hjelpe næringen, og jeg mener at vi som bor her oppe også må bli hensyntatt på andre sektorer. Ikke minst bør vi få ordentlig informasjon. Nå er det jo til og med vanskelig for bedriftene å vite hva det er lov å gjøre, og hva som er forbudt.