fredag 13. desember 2019

OM AVISEN

 
Lokalavis for Sør-Varanger siden 1949

Sør-Varanger Avis AS ble etablert i 1949, og kom ut med sin første utgave 14. mai i etableringsåret. Avisbygget i Pasvikveien ble tatt i bruk i 1955. Avisen har sitt eget trykkeri i Kirkenes. I tillegg til egen avis tre dager i uken, trykkes også Østhavet i Vardø en gang i uken her.

Styret består av:
Odd R. Øie (leder)
Elisabeth Netland (nestleder)
Thor Morten Bråteng
Kristin Danielsen
Rolf Randa (ansattrepresentant)

Bedriftens ledelse:
Ole-Tommy Pedersen, redaktør og daglig leder
Astrid Andersen, økonomisjef

Eierskap:
Aksjekapitalen er på 2.197.000 kroner, bestående av 21.970 aksjer pålydende kr 100. Det er ikke forskjellige aksjeklasser i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter kan ingen aksjonærer ha flere stemmer enn inntil 10 prosent av det totale antall aksjer.

Aksjonærer med eierandel over 5 prosent:
Dronningberget AS - 9,56 prosent
Odd Reidar Øie - 9,55 prosent
Vidar Øie Nilsen - 7,51 prosent
Kari Øien Nilsen - 7,51 prosent
Amble Investment AS - 6,33 prosent
Fiskebeck Holding AS - 5,47 prosent
Moder Nord AS - 5,47 prosent

Sør-Varanger Avis AS eier selskapet Avisbygg AS, samt en andel på 37,88 prosent i avisa Østhavet.

SØR-VARANGER AVIS

 
Postadresse:
Postboks 63
9915 Kirkenes
 
Besøksadresse:
Pasvikveien 1
9900 Kirkenes
Tlf:   78 97 07 00
E-post:   redaksjon@sva.no
 
Bankgiro:   4920 06 89819
Org.nr:   NO 941 188 133 MVA

 

REDAKSJONEN

E-post:   redaksjon@sva.no
 

ANNONSER/GRATULASJONER

E-post:   annonser@sva.no
 

ABONNEMENT

E-post:   abonnement@sva.no
 

RUNDTUREN

E-post:   rundturen@sva.no