lørdag 26. mai 2018
Vassvik fikk kald skulder fra Solberg