torsdag 19. juli 2018
Rødt & søtt i Pasvik
Bøndernes Innkjøpslag avvikler