fredag 13. desember 2019
Ønsker du å hedre noen som har gått bort?
Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter. Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.

Du kan også kontakte oss på telefon 78 97 07 00 eller e-post redaksjon@sva.no.
Minneord Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort. Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.
 
Filformater Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter.
 
Tidsfrister Frist for innlevering:
Klokka 12.00 – to dager før publisering.