fredag 13. desember 2019
Si din mening!
Send inn oss debattinnlegg, kommentarer, kronikker og leserbrev. Ordet er fritt!

Benytt skjemaet nedenfor for å sende inn ditt bilde. Ditt innlegg publiseres i både papir- og elektronisk utgave. Du kan også sende leserinnlegget som e-post til redaksjon@sva.no.
E-avis Sør-Varanger Avis trykker ikke anonyme innlegg. Vi forbeholder oss retten til å velge hva som skal på trykk og til å forkorte innlegg. Hovedinnlegg kan ha maksimalt 3500 tegn, lange innlegg 2100 tegn, korte innlegg 900 tegn.
 
Salgsrettigheter Sør-Varanger Avis har rett til å publisere innleggene i elektroniske kanaler og rett til å arkivere publiserte innlegg i elektronisk arkiv, samt eventuelle salgsrettigheter til dette materialet.