torsdag 12. desember 2019
Har du noe du ønsler å profilere?
Her får du nærmere informasjon om annonsering i SVAs papir- og nettutgave.

Fleksible annonsemuligheter
Vi kan tilby deg tradisjonelle annonser i alle typer og størrelser på papir, nett og mobil. I tillegg tilbyr vi innstikk/vedlegg, eller et skreddersydd opplegg etter ditt behov. Når du annonserer i Sør-Varanger Avis når du ut til hele vår leserkrets. Vi har et godkjent opplag på 3735 og over 9.000 lesere.
Innstikk
Distribuer dine DM/Flyveblad som innstikk i Sør-Varanger Avis. Trenger du hjelp med utforming og produksjon av trykksaken hjelper vi deg også med det.

Temaproduksjoner
Kom tettere på din målgruppe ved å annonsere i en av våre temaproduksjoner.

Ja takk, begge deler!
Husk at den mest effektive markedsføringen får du ved å annonsere både på papir, nett og mobil.

Innleveringsfrister ferdig materiell
Dagen før kl 11:00.

Annonsemateriell/innsending
Ferdig annonsemateriell sendes til: annonser@sva.no.

Ta kontakt med en av oss på markedsavdelingen for et godt tilbud!
Annonsekart og priser:
Aviskatalogen.no
 
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonser@sva.no.
 
Tidsfrister
Frister for innlevering:
• For innrykk tirsdag:   Fredag kl 13:00.
• For innrykk torsdag:   Tirsdag kl 13:00.
• For innrykk fredag:   Onsdag kl 13:00.