tirsdag 22. mai 2018
Sydvaranger-høringen:
Ekstraordinært kommunestyremøte om Sydvaranger:
Proffdansere fra Moskva
Nett-dokumentar fra SVA
KULTUR Hvordan er det å bo på grensen mellom Norge og Russland? Og hvordan er det å stå på grensen mot voksenlivet? Vi følger Runa og Anna, som bor på hver sin side av grensa.