torsdag 15. november 2018
Inviterer til grundersamlinger
NYHETER – Det er mye bra som skjer i Sør-Varanger, og vi vil løfte det frem og utvikle det
Tips til Kirkenes' politikere: Helsetjenestene:
Zapoliarnij-Tournament 2018:
Sør-Varanger SV om Kaski som kandidat:
Rune Ulvang i Ulven Investment hevder han ikke kjente til bruken av bygget: