Det var mørke skyer over administrasjonsbygget til Sydvaranger Gruve i Kirkenes onsdag. Ansatte klemte hverandre og tørket tårer. Ansatte var stille. Bedriften var konkurs etter 18 måneders iherdige forsøk på å overleve. Onsdag var det ingen vei utenom. Dagen før de ansatte skulle få utbetalt julelønna si, var det slutt. Gruveselskapet var sendt til skifteretten.

Lyktes ikke

På et rom møter direktørene Anthony Beckmand, Ismo Haaparanta, ansatterepresentantene Terje Kristiansen og Henning Bråthen og administrasjonsdirektør Sissel Bækø pressen. Alvorlige ansikter. Tunge skritt.

Pressemeldingen fortalte om reduserte kostnader, men ytterligere finansiering var nødvendig for å komme gjennom en periode med krevende forhold i gruva. Det har vært ført forhandlinger med interesserte investorer, men denne interessen var ikke så stor at långiverne i DnB og Innovasjon Norge ville gå videre med dem.

- Det er med stor sorg at jeg meddeler at styret har bestemt å slå Sydvaranger Gruve konkurs.

Beckmand fører ordet.

- Vi har sett etter nye eiere i 18 måneders tid og hadde helt til det siste bud, men dessverre var ikke disse i en slik størrelsesorden at de kunne godtas.

Det er mye følelser i en konkurs. Beckmand stopper opp. Beklager seg, før han fortsetter.

- Selskapet har vært i en veldig vanskelig situasjon, spesielt siden august. Vi har hatt interessenter inne, men disse har dessverre ikke ført fram.

DnB og Innovasjon Norge

Beckmand forteller at de største kreditorene, Innovasjon Norge og DnB, totalt hadde 100 amerikanske dollar utestående. Med dagens dollarkurs tilsvarer det rundt 872 millioner kroner.

- De har vært veldig støttende til vårt selskap de siste tolv månedene. De fant det vanskelig å forlenge denne støtten.

Gruvedirektøren forteller videre om Sydvaranger gruves gode produkt, men problemene som har vært med fallende priser på jernmalm det siste året. På spørsmål om Sydvaranger Gruve bevisst har unnlatt å bruke penger på gråberget, svarer Beckmand at de ikke har hatt råd til å gjøre noe med det.

- Det er ikke samsvar med det som går ut og det som kommer inn. Prisene vi fikk for malmen gjorde det ekstremt vanskelig for oss.

Beckmand forteller også om eiere i Australia, Northern Iron, som har jobbet knallhardt for å lykkes.

- Dessverre så lyktes vi ikke med det vi jobbet med.

Når gjelden er borte

Både Beckmand og Henning Bråten i gruveforeningen Nordens klippe, har tro på framtidig gruvedrift.

- Ja, jeg tror det kan bli en framtidig drift her. Fra de budene vi fikk siste uke så vet vi at det er interesse for selskapet, sier Beckmand.

- Det vil vi jobbe hardt for å få til. Nå må vi ta et skritt om gangen. Onsdag ettermiddag vil en bostyrer tre inn og begynne sitt arbeid. Mulighetene for ny drift er noe som vil stå høyt oppe på hans dagsorden, sier Bråten.

Nå når Sydvaranger Gruve slås konkurs og Innovasjon Norge og DnB blir borte, så tror han det kan bli lettere å få noen til å overta og starte ny gruvedrift.

- Det er enklere å ta over når gjelden er borte.

Totalt 380 ansatte rammes av konkursen. De holdt seg på sine arbeidsplasser onsdag og møter til normal arbeidstid torsdag. 330 av de ansatte er bosatte i kommunen. De fleste av disse har signalisert at de gjerne fortsetter med en jobb i gruva dersom det blir ny drift.

Verdier

Ledelsen i selskapet fikk også spørsmål om hva DnB og Innovasjon Norge kan få igjen av verdier fra det konkursrammede gruveselskapet.

- Utover de verdiene som ligger her i form av maskiner, så er det 60 000 tonn jernmalm i siloen. Men ingen båt kommer for å hente den.

- Vi har forsøkt alt i denne omgang. Jeg tror fortsatt at det skal være muligheter for ny gruvedrift i Sør-Varanger, sier Beckmand.

- Jeg er født optimist, så ja. Jeg har tro på dette, sier tillitsvalgt Bråten.