- Hvis trålerne ikke oppfyller leveringsplikten får de legge fiskekvota igjen på kaikanten, heter det fra regionrådet.
- Kvotene som var tildelt må tilbakeføres til det lokalsamfunnet det var ment til.
Regionrådet støtter dermed den aksjonen som den siste tida har foregått både i Mehamn og i Vardø.
- Øst-Finnmark regionråd vil aldri gi opp kampen for at de fiskeressursene som tilhører Finnmark, skal komme kysten og lokalbefolkningen til gode gjennom arbeidsplasser og verdiskaping både på sjø og land, heter det i uttalelsen fra rådet.
- Befolkningen ved fjordene og langs kysten har livnært seg ved fiske til alle tider. Vi skal leve av fiskeriene, og for fremtidige generasjoner vil de fortsatt utgjøre en bærebjelke i lokalsamfunnene våre.