Uttalelsen kom på dialogmøtet om ny E6 Høybuktmoen-Kirkenes som Statens vegvesen holdt i Kirkenes tirsdag.

Representanter for næringsliv, vegvesen, Kystverket, departement, kommune og andre fikk si sitt om hvordan de best ville utvikle Sør-Varanger i årene og tiårene som kommer.

Temperatur

Desidert mest temperatur ble det da Mannsverk rettet pekefingeren mot plan- og utviklingssjef Håvard Lund i Sør-Varanger kommune.

- Vi i vår arbeidsgruppe mente at et område som Pulkneset, med et areal på 700 dekar, er for lite å satse på til en ny stamnett-terminal. Et tilsvarende antall dekar har man funnet for lite i Hammerfest. Vi har aldri gått i mot en utbygging på Pulkneset, men har påpekt de krevende grunnforholdene her, noe som kan dokumenteres i en grunnundersøkelse som er gjort. Grunnforholdene i Leirpollen kan vi ikke uttale oss om, siden det ikke er gjort undersøkelser der, men ifølge de geologiske kartene så virker det som Leirpollen ikke har de krevende grunnforholdene som Pulkneset har. Det har vi på Slambanken, der de er slått fast som gode. Jeg tror ikke at svaret på kommunens framtidige utfordringer ligger i de 700 dekar med utbygging man maksimalt vil få tilgjengelig på Pulkneset, sa Lund.

Da tok Mannsverk ordet.

- På Gamneset og Pulkneset, der private aktører er ferdigregulert i februar neste år og vil investere milliarder, opplever aktørene at kommunen er lite samarbeidsvillig. Kommunen virker mer opptatt av å lage konkurrerende alternativer, istedet for å støtte opp om de som allerede investerer. Og dårlige grunnforhold er det ikke på Leirpollen eller Slambanken? Dere vil bygge vei til et sted der det ikke er aktivitet, men bare på grunnlag av at dere tror Staten vil investere der. Imens jobbes det på spreng for å få aktivitet, men der vil dere ikke bidra. Våre politikere og kommunen må heie på de som bruker penger i kommunen, ikke motarbeide dem. Bygg stamnetthavn der folk vil investere, sa Mannsverk.

Han føyde til at de er klare til å få aktivitet på Pulkneset allerede til sommeren.

- At Leirpollen er utpekt som stamnetthavn er gjort av kommunestyret og alternativene vil bli kvalitetssikret av Kystverket som et ledd i KVU-arbeidet, uavhengig av hva Greger Mannsverk eller Håvard Lund eller andre måtte mene, svarte Lund.

Mannsverk nevnte også Ellinghavn som et mulig utbyggingsområde og dette syntes Lund var interessant.

Forslag

Det er ingen tvil om at utbyggingen i Sør-Varanger de kommende år og tiår blir et stort nasjonalt løft. Nå begynner jobben for å få prioritert forslagene inn i neste Nasjonal Transportplan (NTP).

Spørsmålet før gruppearbeidet tirsdag var «hvilke infrastrukturtiltak kan legge til rette for den utvikling som kirkenessamfunnet ønsker?»

- Vi må både ta hensyn til befolkningsvekst, næringsvekst og trafikkvekst. Kirkenessamfunnet står ikke stille. Mye av det som ser ut som gode ideer nå, trenger ikke være det om noen år. Vi må se på akutte flaskehalser, nye havneetableringer og grensa. Samtidig har ting løst seg, som for eksempel E105. Det er noen tunge hensyn og vedtak som skal tas de kommende årene, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

Han sier at disse dialogmøtene er svært viktige.

- Vi er avhengige av de innspill vi får fra næringsliv og sentrale aktører. Ut på vinteren i 2015 skal vi komme med et anbefalt konsept overfor Samferdselsdepartementet, sier regionvegsjefen.

Tog og vei

Gruppenes framlegging av sine forslag viste stort spenn i ønskene.

- Rundkjøring ved Førstevann må komme kjapt, mener politiker Kurt Wikan (Sp).

Det var administrerende direktør Jens-Arne Johnsen i Barlindhaug eiendom enig i.

- Alt er klart og pengene bevilget. Det er bare å stikke spaden i jorda, sa Johnsen.

Så kom de på løpende bånd, ønskene; helikopterbase, ny bro over Strømmen, Vei til KILA, Pulkneset og Gamneset, bro til Jakobsnes, mellomriksvei, forlenget rullebanen på flyplassen og bortsprenging av fjellet ved Gamnesbukt og jernbane fra Finland enten gjennom Pasvik eller Neiden.

Da tok Raymond Siiri i Jernbaneverket ordet.

- Det er en del forslag på to store havner og litt høytflyvende jernbaneplaner. Dette er veldig kostnadskrevende. Det er viktig å samordne disse, rådet Siiri.

Håvard Lunds gruppe ville ha tunnel mellom Kirkenes og KILA og ha tungtrafikken ut av byen.

Flere av gruppene foreslo havnelokalisering, flytting av Hurtigruten til sentrum og frigjøring av areal.

- Vi og Kystverket må nok snakke mye sammen i årene som kommer. Det er en stor utfordring med stamnetthavn og stamnett-terminal og innholdet i dette for å forsvare en stor statlig investering for å bygge vei dit, sa Naimak.

Dyrt

Masse arbeid, grubling, prioriteringer og bevilgninger gjenstår for å få til det nasjonale løftet i Sør-Varanger. Og staten er klare til å bidra.

Seniorrådgiver Jan Reidar Onshus i Samferdselsdepartementet deltok på dialogmøtet.

- Jeg er kommet hit for å høre og notere. Dette er veldig interessant å følge med på, sier Onshus.

- Det vil jeg ikke ha noen formening om nå.