Tidligere denne uka publiserte SVA et leserbrev fra hovedverneombud ved Sydvaranger Gruve, Kjell Kristiansen. Tittelen var «Hva med de andre miljøsynderne?» og åpnet med «Hei, Bernt Nilsen». Kristiansen lurer på hvorfor det bare er gruva Nilsen «har på sin agenda», og sa at det virker som om Nilsen er motstander av gruva. Det ble fulgt opp med direkte utskjelling fra andre på Facebook.

- Jeg har stor respekt for ansatte som kjemper for arbeidsplassen sin og som jo nå viser det med å gå ned i lønn. Men jeg forholder meg til de utspill ledelsen i bedriften kommer med, sier Nilsen.

Ikke mot

- Jeg synes det er litt rart at Kristiansen skriver at selv om jeg sier at jeg ikke er mot gruva, så virker det som jeg er det, sier Nilsen.

Han sier han ikke har tall på hvor mange ganger han har poengtert at han er for gruvedrift.

- Men jeg synes ikke den skal være kortvarig. Jeg ønsker ikke rovdrift og kortsiktig profitt, noe som sikkert vil være bra for eierne, men ikke for samfunnet her. Og så har jeg sagt at jeg ønsker at gruvedrifta skal være så miljøvennlig som mulig. Og jeg har vært kritisk til bruk av kjemikalier fordi noen må være det, man kan ikke bare ukritisk slippe kjemikalier ut i fjorden. Organisasjonen som jeg har vært med å stifte heter ikke Nei til Sydvaranger, den heter Nei til giftutslipp i Bøkfjorden. Det finnes nok miljøvernere som ikke vil ha gruvedrift overhode, men jeg er ikke en av dem, sier Nilsen.

- Usaklig

- Samtidig som hovedverneombudet til Sydvaranger skriver leserbrev er en annen tillitsvalgt i bedriften ute på Facebook med ganske stygge personlige karakteristikker av meg. Jeg tåler en støyt, det er ikke det, men jeg synes det hadde vært mye mer ærlig å ta diskusjonen med meg ansikt til ansikt istedenfor å tilegge meg meninger jeg ikke har, for så så skjelle meg ut for dem. Når saklighetsnivået til de som er uenig med meg er så lavt at de må ty til skjellsord, da tenker jeg de kanskje ikke har flere argumenter igjen, mener Nilsen. Han sier han gjerne stiller opp til et møte for å diskutere og klargjøre sine synspunkter.

Ressurser

Bakgrunnen for utspillene mot Bernt Nilsen er at han ble intervjuet på radio om hva han synes om å tillate dobling av utslipp til gruva, et spørsmål som er aktuelt i disse dager, og som han ikke er tilhenger av. Han mener kommunen da også vil tape store skatteinntekter.

- Jeg har tidligere utfordret gruva til å tenke mer miljø, bli kjent som denne grønne gruva. Nå ser det endelig ut til at man forsøker å tenke i de baner. Hvis de kan bruke avgangen fra gruva som en ressurs istedenfor å dumpe den på sjøen, så er jo det midt i blinken, sier Nilsen.