tirsdag 22. oktober 2019
Reagerer på null markering i Neiden
4. divisjon oppsummert:
Litauen benåder russisk agent
Premiere hos Samovarteateret:
Litauiske etterretningskilder:
Europas første Newton-container
Anita Berg har et tynnslitt håp om rask løsning
Se bildegalleri og film fra siste kamp
Del 1: Samtale med Robert Hermansen