tirsdag 23. januar 2018
NYHETER Aktor mener derimot Kate Johansen hadde planlagt nedriving av selskapet før "konkursadvokaten" ble involvert.
OPPDATERT ETTER FENGSLINGSMØTE I MOSKVA:
Nett-dokumentar fra SVA
KULTUR Hvordan er det å bo på grensen mellom Norge og Russland? Og hvordan er det å stå på grensen mot voksenlivet? Vi følger Runa og Anna, som bor på hver sin side av grensa.
NYHETER Seks hviterussere ville tjene grovt på sigarettsmugling. Men staten beholdt både sigarettene og den ombygde varebilen.
NYHETER Annik Warelius mener gravlunden på Sandnes har blitt lite tilgjengelig for besøkende.
NYHETER Forskningssamarbeidet på Svanhovd får fire millioner kroner.